fbpx

Personvernerklæring for
Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS

1. Innledning

Vi i Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester og aktiviteter av oss, overnatter hos oss, deltar på aktiviteter hos oss og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vårt foretak: Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS
Org. Nr. 988 358 312
Adresse: Varphaugen Gård, 2670 OTTA, Norway.
Phone: +47 476606 80
E-mail: rafting@sjoaraftingsenter.no
Website address: https://www.sjoaraftingsenter.no

er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering og drift. Når du booker, deltar på aktiviteter, overnatter, og betaler hos oss, er det Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS som er behandlingsansvarlig.

Vårt foretak Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS er behandlingsansvarlig for våre internettsider. Sjoa Raftingsenter / Norwegian Wildlife & Rafting AS
er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter til våre kunder og kontakter samt annen digital markedsføring.

3. Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss som for eksempel aktiviteter, overnatting, matservering, etc. for å levere slike tjenester og for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette.

 4. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

5. Behandling av personopplysninger for øvrig

Dersom du kontakter vår kundeservice eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

6. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

7. Innhenting av personopplysninger fra andre

For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog, folkeregister og liknende. Vi henter inn demografiske opplysninger som alder, kjønn og språk fra andre kilder.

8. Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du ønsker innsyn i vår behandling av dine persondata, kan du sende en epost til oss på epost rafting@sjoaraftingsenter.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du mener vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet: post@datatilsynet.no

Bestill her Kontakt oss