Bestillingen er forpliktende for begge parter når den er bekreftet av oss enten muntlig eller skriftlig.

Vi tar ved bestilling et depositum på kr. 300.- pr person. Dette beløpet betales inn til vår bankkonto nr. 1604 12 99073 enten på tilsendt faktura eller med referanse til oppgitt bookingnummer. Fakturanummeret er ditt bookingnummer. Depositumet trekkes fra på restbeløpet som forfaller til betaling 2 uker før ankomst.

Dersom det er kortere tid enn 2 uker fra bestilling til ankomst, betales hele beløpet ved bestilling.

Ved avbestilling inntil 2 uker før ankomst, beholder selskapet det innbetalte depositum. Dersom avbestilling etter dette tidspunkt skyldes dokumentert sykdom eller ulykke hos deltaker eller deltakers nærmeste familie, henvises til deltakers egen reiseforsikring, som vanligvis dekker slike forhold. Ved avbestilling senere enn 14 dager før turstart, kan hele turens kostnad bli belastet.

Bestill

Forsikring

Vi har en ansvarsforsikring som dekker skader/ulykker vi som arrangør har ansvar for.
Forsikringssummen her er inntil kr. 10 000 000.

De fleste forsikringsselskaper har reiseforsikring som dekker våre aktiviteter, dette bør deltakerne undersøke hos sitt forsikringsselskap. Vi kan om ønskelig tilby forsikring gjennom Gjensidige Otta.

For å kunne tegne denne forsikringen, må vi ha deltakernes navn og fødselsnummer.

Bestill her Kontakt oss